logo fnol  logo up 

UROLOGICKÁ KLINIKA

LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO

A FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI

  • PRO MUŽE

    Návrat to plnohodnotného života bez obav a obtíží Vám umožní specializovaní odborníci. Diskrétnost, kvalita a serióznost zaručena.

  • PRO ŽENY

    Jsme tu pro Vás! Ženské urologické potíže mají řešení! Prevence, vyšetření a léčba v nejvyšší kvalitě. Diskrétnost, odbornost a serióznot zaručena.

STÁŽOVÝ PROGRAM PRO STUDENTY STOMATOLOGICKÉHO SMĚRU

VÝUKA V. ROČNÍKU LF NA UROLOGICKÉ KLINICE UP
CÍL STÁŽE :
Získání základního přehledu o urologii
FORMA VÝUKY : přednášky a praktická cvičení
POČET STUDENTŮ : studijní skupiny dle rozpisu
MÍSTO KONÁNÍ : stážovna urologické kliniky 7:45-13:00
ZÁPOČET : v rámci výuky chirurgie na II. chirurgické klinice
 
Náplň praktického cvičení
 
Vyšetřovací metody v urologii, urologická propedeutika, demonstrace urologického instrumentaria. Způsoby a metody klinického vyšetření urologického nemocného se zaměřením na zvláštnosti anamnézy a specifika vyššího věku. Indikace a způsoby vyšetření ultrasonografického, rentgenového a endoskopického. Hodnocení typických nálezů základních vyšetřovacích metod rentgenologických a ultrazvukových. Získání základních informací o vyšetření urologicky strádajícího klienta v míře nutné pro státní zkoušku a výkon stomatologické praxe.
 
Náplní praktického cvičení je účast posluchače při běžném vyšetření na ambulanci a při vyšetřeních na specializovaných pracovištích (extrakorporální litotryptor, endoskop. vyšetření, endoskop. operačním sále a při urodynamickém vyšetření).
Doporučená literatura
J. Dvořáček a a kol.: Obecná a speciální urologie, Karolinum 1998
I. Kawaciuk: Urologie obecná a speciální, H+H,
Zvara, Kučera, Horňák: Klinická urológia, Osveta
Duda a kolektiv: Miniinvazivní postupy v chirurgii
Eichenauer, Vanherpe: Urologie, klinika a praxe
Tanagho, McAninch: Smith´s General Urology