logo fnol  logo up 

UROLOGICKÁ KLINIKA

LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO

A FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI

  • PRO MUŽE

    Návrat to plnohodnotného života bez obav a obtíží Vám umožní specializovaní odborníci. Diskrétnost, kvalita a serióznost zaručena.

  • PRO ŽENY

    Jsme tu pro Vás! Ženské urologické potíže mají řešení! Prevence, vyšetření a léčba v nejvyšší kvalitě. Diskrétnost, odbornost a serióznot zaručena.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

graypoint A. Studijní program: OŠETŘOVATELSTVÍ - prezenční forma (URO/OA011)
graypoint A. Studijní program: OŠETŘOVATELSTVÍ - prezenční forma (URO/OB011)
graypoint B. Studijní program: OŠETŘOVATELSTVÍ - kombinovaná forma (URO/KB011)
A. STUDIJNÍ PROGRAM: OŠETŘOVATELSTVÍ - PREZENČNÍ FORMA
Rozvrhová zkratka : URO/OA011
Forma výuky : praktická cvičení, semináře
Rozvrh výuky : 14 hodin praktických cvičení, 8 hodin seminářů
Zařazení výuky : 3. ročník, 5. semestr
Počet kreditů : 0
Vedoucí vyučující : prim. MUDr. Jaroslav Pernička, Ph.D.
Způsob ukončení : zápočet
Podmínky ukončení : absolvování cvičení
Témata cvičení, počet vyučovacích hodin:
Urologické zvláštnosti ošetřování nemocných s onemocněním ledvin.
Praktická výuka na pracovištích kliniky.
2
Urologické zvláštnosti ošetřování nemocných s onemocněním močovodu.
Praktická výuka na pracovištích kliniky.
2
Urologické zvláštnosti ošetřování nemocných s onemocněním nadledvin.
Praktická výuka na pracovištích kliniky.
2
Urologické zvláštnosti ošetřování nemocných s onemocněním měchýře.
Praktická výuka na pracovištích kliniky.
2
Urologické zvláštnosti ošetřování nemocných s onemocněním prostaty.
Praktická výuka na pracovištích kliniky.
2
Urologické zvláštnosti ošetřování nemocných s onemocněním penisu, skróta. Transplantace.
Praktická výuka na pracovištích kliniky.
2
Shrnutí učiva, konzultace. 2
Témata seminářů, počet vyučovacích hodin:
Seznámení s oborem. Klinická anatomie. Anamnéza, symptomatologie, terminologie. Fyzikální vyšetření. Vyšetřovací a diagnostické metody v urologii. Endourologie. LERV. Urodynamika 2
Vrozené vady. Problematika dětí. Traumata. Močová infekce. Tuberkulóza. Sexuální choroby. Urolithiáza. Uroonkologie 2
Onemocnění ledvin. Onemocnění močovodu. Onemocnění nadledvinek. Onemocnění močového měchýře. Onemocnění močové trubice. Onemocnění prostaty. Onemocnění penisu. Vybrané kapitoly u oboru 2
A. STUDIJNÍ PROGRAM: OŠETŘOVATELSTVÍ - PREZENČNÍ FORMA
Rozvrhová zkratka : URO/OB011
Forma výuky : praktická cvičení, semináře
Rozvrh výuky : 8 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky : 3. ročník, 6. semestr
Počet kreditů : 1
Vedoucí vyučující : prim. MUDr. Jaroslav Pernička, Ph.D.
Způsob ukončení : kolokvium
Podmínky ukončení : absolvování cvičení, úspěšné složení závěrečného testu (80%)
Témata praktických cvičení, počet vyučovacích hodin:
Urologické zvláštnosti ošetřování nemocných s onemocněním ledvin, močovodu, nadledvin. 2
Urologické zvláštnosti ošetřování nemocných s onemocněním měchýře, prostaty. 2
Urologické zvláštnosti ošetřování nemocných s onemocněním penisu, šourku. 2
Urologické zvláštnosti ošetřování onkologických nemocných, nemocných po transplantaci, inkontinentních nemocných, nemocných se zevními derivacemi. 2
B. STUDIJNÍ PROGRAM: OŠETŘOVATELSTVÍ - KOMBINOVANÁ FORMA
Rozvrhová zkratka : URO/KB011
Forma výuky : praktická cvičení, semináře
Rozvrh výuky : 10 hodin praktických cvičení, 4 hodiny seminářů
Zařazení výuky : 4. ročník, 8. semestr
Počet kreditů : 5
Vedoucí vyučující : prim. MUDr. Jaroslav Pernička, Ph.D.
Způsob ukončení : kolokvium
Podmínky ukončení : absolvování cvičení, úspěšné složení závěrečného testu (80%)
Témata seminářů, počet vyučovacích hodin:
Péče o urologické nemocné 4
Témata praktických cvičení, počet vyučovacích hodin:
Urologie cvičení 1. skupina 5
Urologie cvičení 2. skupina 5
Urologie cvičení 2. skupina 5
Urologie cvičení 1. skupina 5
Doporučená literatura (všechny studijní programy):
Dvořáček, J., a kol. Urologie I, II, III. Karolinum, 1998
Kawaciuk, I. Urologie obecná a speciální. 1992
Pacík, D. Urologie pro sestry. 1996
Zvara, V., Horňák, M. Urológia pre sestry. Osveta, 1972
Scheinar, J., Báňa, J. Urologické praktikum. UP Olomouc, 1988
Tanagho, EA., McAninch, JW. Smith´s General Urology